Stadsdeel Oost | StreetsmArt

Stadsdeel Oost steunt ons al jaren door het geven van subsidie, door te adviseren en  door ons in contact te brengen met andere buurtinitiatieven.